• USD 7,3388
  • EURO 8,6850
  • ALTIN 0.00
GERİ
LME Hurda
 
Son 7 Gün En Düşük $
Son 7 Gün En Yüksek $
 Son 7 gün Fiyat 
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $
16.12.2019 $

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
35,048 Kişi

Toplam Talep
2,601 Adet

Toplam Tonaj
134780 Ton