• USD 7,4079
  • EURO 8,9845
  • ALTIN 0.00
GERİ
LME Rebar
 
Son 7 Gün En Düşük 614 $
Son 7 Gün En Yüksek 639 $
 Son 7 gün Fiyat 
21.01.2021 626 $
20.01.2021 614 $
19.01.2021 615 $
18.01.2021 635 $
15.01.2021 623 $
14.01.2021 639 $
13.01.2021 620 $

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
38,443 Kişi

Toplam Talep
3,594 Adet

Toplam Tonaj
188005 Ton