• USD 7,4079
  • EURO 8,9845
  • ALTIN 0.00
GERİ

 
Son 7 Gün En Düşük
Son 7 Gün En Yüksek
 Son 7 gün Fiyat 

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
38,482 Kişi

Toplam Talep
3,606 Adet

Toplam Tonaj
189036 Ton