• USD 7,4079
  • EURO 8,9845
  • ALTIN 0.00
GERİ
İsdemir A.Ş
DKP HURDA
 
Son 7 Gün En Düşük 3,315 ₺
Son 7 Gün En Yüksek 3,365 ₺
 Son 7 gün Fiyat 
22.01.2021 3,315 ₺
08.01.2021 3,365 ₺
08.01.2021 3,365 ₺
08.01.2021 3,365 ₺
08.01.2021 3,365 ₺
08.01.2021 3,365 ₺
08.01.2021 3,365 ₺

Arşiv İçin Tıklayınız


Toplam Kullanıcı Sayısı
38,443 Kişi

Toplam Talep
3,594 Adet

Toplam Tonaj
188005 Ton