• USD 5,9076
  • EURO 6,5102
  • ALTIN 281.86

Toplam Kullanıcı Sayısı
30,602 Kişi

Toplam Talep
692 Adet

Toplam Tonaj
31057 Ton