• USD 8,1479
  • EURO 9,6291
  • ALTIN 0.00

Toplam Kullanıcı Sayısı
36,141 Kişi

Toplam Talep
2,997 Adet

Toplam Tonaj
157290 Ton