• USD 7,7778
  • EURO 9,1135
  • ALTIN 0.00

Toplam Kullanıcı Sayısı
35,796 Kişi

Toplam Talep
2,851 Adet

Toplam Tonaj
150871 Ton