• USD 8,3823
  • EURO 10,1951
  • ALTIN

Yorumlar


Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


@muratdemirhas   21.05.2021 - 16:08
3 ay sonra 35 ton demir ihtiyacım var ne halt edeceğimi şaşırdım.
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@conscientious   21.05.2021 - 13:55
Fiyatlar düşecek nidaları eşliğinde, filmaşin ham maddeye bugün ton başı 20 usd daha zam geldi..
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@farukozturkk   21.05.2021 - 12:53
Sayın @uzmandemirci cumanız mübarek olsun olsun yakın tarihlerle alakalı yorumunuz varmı varsa istifade ediyoruz teşekkür ederim
   
   
  @urfalı   21.05.2021 - 13:42
  @uzmandemirci kardeşimizden demir yorumu bekliyoruz
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@noname   21.05.2021 - 11:53
Düşecek söylentisi çıktı. Düşeceği yoksa bile bi miktar düşer artık...
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@adalar   21.05.2021 - 10:54
Çanakkale de ton 8000 den işlem görüyor...
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@mhd   21.05.2021 - 01:19
İzmir Payas Karabük İstanbul tüm bölgelerde çeşit ve yükleme problemleri var fabrikalar hiç olmadığı kadar dik duruyor Temmuz Ağustos yüklemeli satış yapılıyor hurda hiç olmadığı kadar kıymetli hurda yok piyasada birileri çıkıyor hayal görüyor Demir sert düşecek diye insanları yanıltıyor ihtiyacı olan alsın demirini işine baksın kısa vadede Demir’de düşüş felan gözükmüyor aksine tüccarlar kar satışları yapıyor tüccarlar fabrikalar a mal alımına döndüğünde Demir 8000 inin üstüne atar ve yakındır atması
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@atılay78   20.05.2021 - 18:14
@nursan rumuzlu arkadaş herhalde demir stokladı fiyatların düşmesini istemiyor
   
   
  @nursan   20.05.2021 - 23:03
  Ben artık bir şey yazmıyacagım . Masalllar dinleyin 3 e düşecek diyenleri takip edin . Bu arada ben inşaat çıyım . Tüccarlık ikinci plandaki işim
   
   
  @ssarp   21.05.2021 - 10:35
  Hiçbir bilgi vermeyip ,böyle çamur atıyorlar ,oysa @nursan açıklamalarıyla çok güzel bilgi veriyor ,bilgiyi kullanıp kullanmamak sizin elinizde. @nursan uyarılarıyla bayramdan sonra yapacağım 400 bin TL ilk alımı bayramdan önceye çektim.şu anda fark 80 bin TL,yani aynı mal 480 bin TL. Ben kendilerine teşekkür ederim.
   
   
  @conscientious   21.05.2021 - 14:04
  @nursan üstadım.. İnsanlar, piyasayı okumak yerine temennilerini yazar olmuş. Siz yorumlarınıza devam edin.lütfen
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@ssarp   20.05.2021 - 18:12
Demir’in düşmesinin mümkünü yok,inşaat demirinde 8500 TL yi görür,ondan sonra düşerse düşer.
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@mühendiss   20.05.2021 - 17:39
KardemirD hissesi bugün de -4, bunlar öncü veridir arkadaşlar. Görücez o demir artacak uçacak diyenleri :) çin tarafından güzel haberler geliyor, haydi demirciler stoklayın bakalım kaçtan satmak zorunda kalacaksınız o stokları :)
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@06beco   20.05.2021 - 17:25
Arkadaşlar hurda da düşüş başladı. Devamı gelir mi bilmiyorum ama yeni malzeme alacaklar biraz beklerse belki düşüşün devamıyla mamüle de yansır diye düşünüyorum
   
   
  @zaferozi   20.05.2021 - 20:25
  Mesela nerde başladı?
   
   
  @06beco   21.05.2021 - 07:00
  Kaptan demir çelik- kırıkkale demir çelik- bilecik demir çelik
   
   
  @zaferozi   21.05.2021 - 09:13
  Kaptan D.Ç. En son 17.05 tarihinde +200 yapmıştı ondan sonra mesaj gelmedi,Kırıkkale D.Ç.’den bilgim yok,Bilecik D.Ç. Ay sonuna kadar çalışmayacaktı değişiklik olmadıysa(revizyon sebebi ile)
   
   
  @06beco   21.05.2021 - 11:12
  18052021 TARIHINDEN GEÇERLİ HURDA ALIM FIYATLARI: DKP-3945 OZ.EKS-3945. EKSTRA-3870. 1.GR-3695, 2.GR-3320 3.GR-2695 TLTON DUR. kaptan fiyatları
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@samav   20.05.2021 - 15:58
He ne güzel be ayıp olmasın diye 30 TL zam yapanlar var bugün el vicdan yahu el vicdan herşeyin bir sonu bu fiyattan hala demir alan varmı
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@sanayici   20.05.2021 - 15:24
Bu At bu kervanı çekmez. Bu demir fiyatları böyle gitmez her çıkışın birde inişi vardır elbet.
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@ö2   20.05.2021 - 14:14
Mazot benzine de zam geldi bezinde 55 kuruş motorinde 67 kuruş gelmiştir..betona da mazot zammı yansıtırlar.Uçuyoruz uzaya doğru hadi bakalım 🤔....!!!!????
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@mühendiss   20.05.2021 - 11:39
Bu forumda yazan demircilere hasta oluyorum :) Onlara göre hep artacak, yahu kardeşim 20₺ olsa bizden önce siz zor durumda kalırsınız. Elinizdeki stok yüzünden mi bu sevinç?
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@seak   20.05.2021 - 11:38
Yapım işleri genel şartnamesi Madde 29 - İşin süresi ve sürenin uzatılmasını düzenlemiş olup salgın hastalık mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. İşin süresi ve sürenin uzatılması Madde 29 –(Değişik: RG-1672011-27996) (1) (Değişik fıkra: 08082019-30856 R.G.30. md., yürürlük: 18082019) İşin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir. Sözleşmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu süre; 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate alınarak belirlenir. Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır. (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. (3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
   
   
  @eryapi   20.05.2021 - 14:57
  Genelge yeni mi yayınlandı yoksa eski Genelde mi
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@seak   20.05.2021 - 11:38
İdari şartname Madde 32 - Hüküm bulunmayan halleri düzenlemiş olup sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaması halinde borçlar kanunu hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Borçlar Kanunu madde 480 bu durumu düzenlemiştir. Madde 480 – Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir.
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@seak   20.05.2021 - 11:37
Sözleşme Uygulamaları Yüksek Fen Kuruluİntes Konferansı, İntes Yayınları 978-605-60244-9-8, Yayın No 292018-2, İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası. Sayfa. 53.
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@urfalı   20.05.2021 - 09:14
Herkese hayırlı işler çinde fiyatlarda gerileme olmuş diyorlar doğrumu acaba
   
   
  @adalar   20.05.2021 - 09:59
  Doğru, son 1 haftadır inşaat demiri ve çelik çin pazarında %10 düştü. Fakat Türkiye de doviz sabit kalmasına rağman düşme değil zam olarak yansıyor. Buda üreticilerin iç piyasa için yeterli rezervi sunmadığını düşündürüyor. Rebar fiyatlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz. http:www.custeel.comenzhishuindex_gangcai_en.jsp
   
   
  @nursan   20.05.2021 - 11:21
  Dostum bir de bilginin kaynağını söylesen de bizde bilsek
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@aydinlargrupyapi   20.05.2021 - 08:50
Haziranda çin demiri piyasaya sürerse demir çakılır
   
   
  @samav   20.05.2021 - 10:51
  inşALLAH öyle olur kaynak haber bilginiz nerden
   
   
  @nursan   20.05.2021 - 11:29
  Adamlar bizden Ağustos a Temmuz a kütük bağlantısı yapıyor . Bizden kütük alıp işleyecek sonradan piyasaya mal çakıp fiat düşecek lafonten den masallar ... Ya biraz bu dünyaya gelin hayal etmeyin. benim gönlüm böyle istiyor diyin bari . Keşke diyoruz bizde ama maalesef . Size inanıp insanlar zarar ediyor . Lütfen yapmayın vebal alıyorsunuz.
   
   
  @atılay78   20.05.2021 - 18:10
  Demir zamlanacak bugünleri mumla ararsınız demek ne oluyor
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
@derea.ş.   20.05.2021 - 08:45
Müzik bitince sandalye kapmaca oynar gibi herkeste en küçük sessizlikte bir panik havası ile sonu geldi mi? geri dönecek galiba diye bir iç sesini dinliyor. Bence demir hiç bir zaman görmediği yükseliş ve ivmelenmeden dolayı hiç birimizin tecrübe etmediği bir türbülanstan geçiyoruz. Ve şu varki her satışın fırsat olduğu degil her alışın fırsat olduğu dönemdeyiz. Demir piyası şuan ayakları yere basan bir boğa dönemini yaşıyor.
Yanıtla
   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.
 
 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   461   462 

Toplam Kullanıcı Sayısı
43,096 Kişi

Toplam Talep
4,837 Adet

Toplam Tonaj
258800 Ton