• USD 7,4079
  • EURO 8,9845
  • ALTIN 0.00
GERİ
Sidemir Resmen iflas Etti! Alacaklılar Borçlular Şimdi Ne Yapacak?
26.11.2020  10:44Sivas Kayseri yolu üzerinde bulunan Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi (Sidemir) 27.02.2020 tarihinde başlattığı iflas sürecinin sonuna geldi.

Sidemir Resmen iflas Etti! Alacaklılar Borçlular Şimdi Ne Yapacak?

Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27/02/2020 tarih 2019/468 esas ve 2020/144 karar sayılı ilamı ile Sidemir’in iflasına karar verildi.

27 Temmuz 1985 tarihinde dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal tarafından temeli atılan ve 1989 yılında üretime başlayan Sivas Demir Çelik Tesisi daha sonra özelleştirildi.

Özelleştirilmesinin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye devredilen fabrika daha sonra davalar, mahkeme kararları, mafya tipi faaliyetlere maruz kalmıştı.

2004 yılında devlete 360 milyon dolara mal olan fabrika, yıllık 9 milyon 679 bin dolar bedelle, yedi yılda yedi taksitte Sivas Ortak Girişim Grubu’nun kurduğu Siv-Yat AŞ’ye satılmıştı.

Fabrikayı alan firma koşulları yerine getiremediği için fabrikaya TMSF tekrar el koydu.

Ortaklar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından TMSF, fabrikayı belirli taahhütler karşılığında Erol Evcil Gurubuna devretmişti.

Yıllardır çeşitli problemlerle Sivas’ın gündeminde yer alan Sidemir’de üretime sık sık ara veriliyordu. İşçiler maaşlarını alamadıklarını için kent meydanında eylemler yapıyordu.

İFLAS KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Sidemir’den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde Sivas İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri gerekecek.

Sidemir’e borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektirecek.

Sidemir’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacak.

Ayrıca 02.12.2020 günü saat 13:30’da Sivas Adliyesi Konferans Salonu adresinde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunması mümkün olacak.

FABRİKA TEKRAR NASIL AÇILIR?

Sivas’ın adeta kanayan yarası haline gelen ve yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan Sidemir fabrikasının Sivaslılar tekrar istihdama kazandırılmasını beklerken bu konuda Siyasiler başta olmak üzere ilin tüm STK’larının da harekete geçmesi bekleniyor.

Yeni fabrikaların açılmasını sağlayamayan “SİVAS’IN SAHİBİ İSİMLERİN”in en azından eldekileri muhafaza etmek için çaba sarf etmeleri isteniyor.

EĞER HİÇ BİR ŞEY YAPILAMIYOR İSE SİVAS’IN ZENGİNLERİNİN EN AZINDAN HAYATLARINDA BİR KEZ BİR ARAYA GELEREK BİR ORTAKLIK KURMASI VE BU FABRİKANIN TEKRAR FAALİYETE ALINARAK İNSANLARA EKMEK KAPISI HALİNE GETİRMELERİ İSE SİVAS VE SİVASLIYA YAPILABİLECEK EN BÜYÜK İYİLİK OLARAK KABUL EDİLİYOR.


Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
38,483 Kişi

Toplam Talep
3,606 Adet

Toplam Tonaj
189036 Ton